דף הבית    • אודותינו    • דרכנו החינוכית    • צוות המדרשה    • הועד המנהל    • קישורים    • צור קשר
 
חיפוש באתר:
כ"ה אב ה-תשע"ד
21/08/2014
פרשת השבוע: בלק

שם המחבר/ העורך

שם הספר

 

טובה צור, רחל ניר

איך ביחד: מפגשים בין בני נוער דתיים וחילוניים

א

חוה עציוני הלוי

ארץ שסועה

 

זאב ספראי, אבי שגיא

בין סמכויות לאוטונומיה: במסורת ישראל

ב

יחזקאל כהן

גיוס כהלכה: על שיחרור תלמידי ישיבות מצה"ל

ג

עמיחי ברהולץ

דרך ארץ דת ומדינה

ד

דר' זרח ורהפטיג, חיים חפץ, דוד גלס

דת ומדינה בחקיקה

 

דר' דנה אריאלי הורביץ

דת ומדינה בישראל

 

אביעזר רקיצקי

דת ומדינה במחשבת ישראל

 

דליה גורן

הזכות לכבות והחובה לכבד

ה

טובה צור, גילי דנה

הידברות

 

נחום לוגנטל, שוקי פרידמן

הקונפליקט: דת ומדינה בישראל

 

הרב שאול ישראלי

התורה והמדינה

 

יגאל עילם

חזון למדינה: בעיות מרכזיות בתולדות הציונות

ח

פרופ' מיכאל קורינאלדי

חידת הזהות היהודית: חוק השבות- הלכה למעשה

 

פרופ' מיכאל קורינאלדי

חידת הזהות היהודית: חוק השבות- הלכה למעשה

 

ישעיהו ליבוביץ

יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל

י

שלמה חסון

יחסי דת חברה ומדינה

 

תמר הרמן ואפרים יער- יוכטמן

יחסי דתיים-חילוניים בישראל

 

 

לא בשמים היא : לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין

ל

אורי דרומי

לקראת פתרון ההיבט החוקתי של יחסי דת ומדינה

 

אדם ד. דנאל

מדינה יהודית ודמוקרטית

מ

אדם ד. דנאל

מדינה יהודית ודמוקרטית מבט רב תרבותי

 

יוסי דוד

מדינת ישראל : בין יהדות לדמוקרטיה

 

רון מרגולין

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

 

יואל פלורסהיים

מדינת ישראל: חברה יהודית

 

משרד החינוך

מחלוקות בישראל ובעמים

 

הרב יהודה שביב

ממלכת כהנים וגויי קדוש

 

אריק כרמון

ממלכתיות יהודית

 

לאה (רייזנר) קצנל

נישואין וגירושין בישראל

נ

לאה (רייזנר) קצנל

נישואין וגירושין בישראל

 

אמי"ת

סובלנות ואחדות ישראל

ס

אלישע אבינר

פרקי מבוא בדמוקרטיה יהודית

פ

ראהרון ארנד

פרקי מחקר ליום העצמאות

 

זאב פלך

שיח מישרים : כת ב עת לענייני יהדות דת ומדינה

ש

מרדכי בר און, צבי צמרת

שני עברי הגשר

 

אבנר הורביץ

שנתון דת ומדינה

 

גלי עדן

שקית ברוח

 

דוד דישון

תרבות המחלוקת בישראל

ת

 

דת ומדינה

מאוטנר מנחם, שגיא אבי, שמיר רונן  [עורכים],
רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית,
תל-אביב, 1998

ברק, אהרן, "חוקה דת ומדינה",
בתוך: מאוטנר, מ., שגיא, א., שמיר, ר. [עורכים],
רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית,
תל-אביב, 1998, 28-19.

 טטמן, דני, "פגיעה ברגשות דתיים",
בתוך: מאוטנר, מ., שגיא, א., שמיר, ר. [עורכים],
רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, תל-אביב, 1998, 188-133.

 גביזון, רות,"מדינה יהודית ודמוקרטית: אתגרים וסיכונים",
בתוך: מאוטנר, מ., שגיא, א., שמיר, ר. [עורכים],
רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, תל-אביב, 1998, 278-213.

 לורברבוים, מנחם,
"דת ומדינה בישראל ומסורת האמנה החברתית",
בתוך: מאוטנר, מ., שגיא, א., שמיר, ר. [עורכים],
רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, תל-אביב, 1998, 299-279.

 זוהר, צבי, "אחריות הכנסת לעיצוב ההלכה - עיון במאמרו של הרב עוזיאל ב'הגדרת פסולי עדות'",
בתוך: מאוטנר, מ., שגיא, א., שמיר, ר. [עורכים],
רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, תל-אביב, 1998, 339-301.

שפירא, יונתן, "הפוליטיקאים החילוניים
ומעמדה של הדת במדינת ישראל"
בתוך: מאוטנר, מ., שגיא, א., שמיר, ר. [עורכים],
רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, תל-אביב, 1998, 674-663.

 כהן, אשר, זיסר, ברוך, "בין הסכמיות שבירה
לשבירת ההסכמיות: תמורות ביחסי דת ומדינה –
בין קונסוציונליזם להכרעה",
בתוך: מאוטנר, מ., שגיא, א., שמיר, ר. [עורכים],
רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, תל-אביב, 1998, 701-675.

 כהן, אשר, הטלית והדגל: הציונות הדתית
וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה.
יד בן-צבי, ירושלים 1998, 174 עמ'.

 נויברגר, בנימין. דת ודמוקרטיה בישראל.
מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
ירושלים, יולי 1997, [עמ' 39-7].

 דון-יחיא, אליעזר, הפוליטיקה של ההסדרה:
יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל,
מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
ירושלים (מאי 1997), [עמ' 71-7].

 אבינרי, שלמה,"מדינת ישראל בין סולידריות לפלורליזם".
בתוך: ליסק. מ.; קני-פז. [עורכים]:
ישראל לקראת שנת האלפיים:חברה, פוליטיקה ותרבות.
ירושלים: מאגנס 1996, 394-388.
(חסי דתיים-חילוניים, סכסוכים חברתיים, פלורליזם תרבותי).

 סימון, אוריאל,"שותפות חילונית-דתית בבניית "מדינה יהודית דמוקרטית",
אלפיים, 13 (1996): 166 – 154.
(ציונות, ציונות דתית, חרדים וציונות, דת ומדינה, חילוניים ודתיים).

 שוורץ, דב,"מתיאולוגיה לאידיאולוגיה –
סיגול רעיון הלאומיות בהגות הציונית-דתית",
אלפיים: 12 (1996): 267-240.
(לאומיות, דת ומדינה, ציונות דתית, חילוניות, חילוניים ודתיים).

 בן-יעקב, יוחנן, אבנרי, אורי."היש סיכוי לגשר?",
עמודים" 604 (1996): 75-74.
(דת ומדינה, חילוניים ודתיים).

 תמרי, מאיר,"על יהדות, מדינת היהודים וכלכלה חופשית",
בדד, 2 (1996): 120-107(דת ומדינה, יהדות וכלכלה).

 פרידמן, טוביה, "חילוניות או אורתודוקסיה?",
עת לעשות, 4 (1996): 147-143 (דת ומדינה).

 גורן, יעקב, "נקמת ההיסטוריה",

 מפנה, 12 (1996): 27-23 (דת ומדינה).

 שרמר, עודד,
"על ההתייחסות לבעיות הדת והמדינה בבית הספר",
בתוך: דרור, י.; אורן, ש. [עורכים]: הפואמה הפדגוגית של אברהם אורן בבית-הספר אורט רוגוזין – מגדל העמק. מגדל העמק:בית-הספר המקיף "אורט" ע"ש רוגוזין (1995), 249-217. (דת ומדינה, אזרחות [הוראה], חינוך ממלכתי-דתי, שינוי,תכניות לימודים, חינוך ממלכתי, מדיניות חינוכית).

 

 לבונטין, אביגדור,"'יהודית ודמוקרטית' – הרהורים אישיים",עיוני משפט, י"ט (1995-994): (יהדות ודמוקרטיה, דת ומדינה, מדינה יהודית).

 רוזן-צבי, אריאל, "מדינה יהודית ודמוקרטית":

אבהות רוחנית, ניכור וסמביוזה – האפשר לרבע את המעגל?",
עיוני משפט, י"ט (1995-1994): 519-479.
(דת ומדינה, חוקי יסוד, דמוקרטיה, מדינה יהודית).

 כשר, אסא,
"מדינה יהודית ודמוקרטית – סקיצה פילוסופית",
עיוני משפט, י"ט (1995-1994): 739-729.
(יהדות ודמוקרטיה, דת ומדינה, מדינה יהודית).

 פלדמן, אביגדור,
"המדינה הדמוקרטית מול המדינה היהודית: חלל ללא מקומות, זמן ללא המשכיות",
עיוני משפט, י"ט (1995-1994): (יהדות ודמוקרטיה, דת ומדינה, מדינה יהודית).

 שמיר, רונן, "חברה, יהדות ופונדמנטליזם דמוקרטי: על מקורותיה החברתיים של פרשנות השיפוטית", עיוני משפט, י"ט (1995-1994): 682-631.
(יהדות ודמוקרטיה, דת ומדינה, פרשנות, מדינה יהודית).

 גביזון רות,
"מדינה יהודית ודמוקרטית: זהות פוליטית, אידיאולוגית ומשפט",
עיוני משפט, י"ט (1995-1994): 682-631.
(יהדות ודמוקרטיה, דת ומדינה, חוקי יסוד, מדינה יהודית).

 אנגלרד, יצחק, "יחסי דת ומדינה בישראל – הרקע ההיסטורי-הרעיוני",
עיוני משפט, י"ט (1995-1994): 758-741. (דת ומדינה).

 זלדין, גבריאל,
"העלייה הלא-יהודית בעשור
הראשון לקיום המדינה וקליטתה – נתונים, עמדות והשלכות" מעוף ומעשה במכללת אחוה, 2 (1995): (67-88) עליה וקליטה, דת ומדינה, נשואי תערובת, מיסיון, עולים לא יהודים).

 לוביץ', רונן, "הלכה על סף תהום",
מימד, 6 (1995): 12-10. (ציונות דתית, דת ומדינה).

 רוזן-צבי, אריאל,
"בתי-הדין הרבניים, ההלכה והציבור: גשר צר מאוד",
משפט וממשל, 3 (1995): 220 – 173. (בתי-דין רבניים, דת ומדינה).

 שבייד, אליעזר,
"הדת היהודית והדמוקרטיה הישראלית", יהדות חופשית, 7 (1995): 30-24.
(דת ומדינה, יהדות ודמוקרטיה).

 הראבן, שולמית,
לא ניתן לאנשי הדת להרים ראש":עיון חוזר בחזונו של הרצל",
יהדות חופשית, 7 (1995): 5-4.
(דת ומדינה, הרצל, בנימין זאב).

 סולל, יפעת,
"בית המשפט העליון – בין דת ומדינה".
משפט מפתח, 1 (1995) 7-6. (בית המשפט העליון, דת ומדינה, משפט ופוליטיקה).

 נגבי, משה, "החופש מדת",
יהדות חופשית, 1 (1994): 24.
(דת ומדינה, יבוא מזון, בשר ומצריו).

 בן-צבי, אורי
"מי מפחד מנישואים אזרחיים?", יהדות חופשית. 1 (1994) 18-17. (נישואים אזרחיים, דת ומדינה).

 אורון, חיים,
"האם זנח שמואל את הטפול בנושאי דת ומדינה?".
יהדות חופשית, 2 (1994): 37-36. (דת ומדינה, מפלגות השמאל בישראל).

 אחיטוב, יוסף, "בזכות הביקורת",
עמודים, 578 (1994): 299-297. (יהדות ופוליטיקה, דת ומדינה).

 ליבמן, ישעיהו צ'רלס, "דת ודמוקרטיה בישראל", זמנים, 51-50 (1994): 144-133.
(דת ומדינה, דמוקרטיה).

 קימרלינג, ברוך,
"דת, לאומיות ודמוקרטיה בישראל", זמנים, 51-50 (1994): 131-116. (ישראל – משטר, דמוקרטיה, דת ומדינה, לאומיות).

 אלון, מנחם, "כבוד האדם וחירותו: מדעי היהדות ו"ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית",מדעי היהדות 34 (1994): 36-9. (משפט עברי, דת ומדינה, זכויות הפרט, מדינה יהודית).

 כהן, יונה,
"אירועי שנת תשנ"ד במדינת ישראל", שנה בשנה (1994), 444-421. (ישראל-היסטוריה (ד) 973, דת ומדינה, שירותים דתיים).

 בן צבי, אורי, "מקורות ה'סטטוס קוו':
בן גוריון אבי הסטטוס קוו בענייני דת", יהדות חופשית 4  (1994), 24-21. (דת ומדינה, שירותים דתיים).

 הוכשטט, בן-ציון,
"עוצמה או אלימות: על "כוחו, ו"עוצמתו" של המימסד הדתי בישראל", יהדות חופשית, 4 (1994): 16-14. (דת ומדינה, שלטון החוק).

 ספראי, זאב,
"האם אנו בשלים לתהליך הלמידה?", עמודים, 579 (1994): 337-335, 339. (דת ומדינה, חילוניים ודתיים).

 ספארי, זאב, "שלא יאשימו אותי בשתיקה", עמודים, 580 (1994): 21-19. (דת ומדינה).

 כשר, אסא, "פגיעה ברגשות וטובת הכלל: בעקבות  בג"צ מיטראל בע"מ נגד ראש הממשלה ושר הדתות", משפט וממשל, ב' (10) (1994): 302-289. (דת ומדינה, זכויות הפרט, יבוא מזון).

 בלפר, אלה, מלכות שמים ומדינת ישראל, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1991, 128 עמ'.(דת ומדינה, אדיאולוגיות פוליטיות, יהדות).

 רפ, אורי, "דת ומדינה: "וחי אחיך עמך" – או ממך? (חיי הציבור החרדי במדינה דמוקראטית,חילונית והומניסטית)", תחילה, 4 (1994): 16-11. (דת ומדינה, חילוניות, חילוניים ודתיים).

 באואר, יהודה, "המוכנים להקריב את חייהם ו"הנהרגים באוהלה של תורה",האקדמי, (אוגוסט 1991), 26-24. (דת ומדינה, חילוניים ודתיים, חרדים, יהדות).

 גורן, שלמה, "הפרדת הדת מן המדינה בשבילי, כמוה כהפרדת הנשמה מן הגוף", האקדמאי (אוגוסט 1991), 12-10. (ארץ ישראל, דת ומדינה, הלכה, חילונים ודתיים).

 דן, יוסף, "קריסתו של המרכז",פוליטיקה, 40 (1991): 29-26. (דת ומדינה, חילוניים ודתיים).

 שבייד, אליעזר, "דת וחברה בישראל",
יהדות זמננו, 7 (1991): 35-23. (דת ומדינה, ישראל-חברה, חילונים ודתיים).

 קולנשר, ראובן, "עיקר וטפל".
האומה, כ"ז (98) (1990): 259-257. (דת ומדינה, חילונים ודתיים).

 אלעזר, דניאל,

"יהדות ודמוקרטיה – המציאות", בתוך: יהדות ודמוקרטיה, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתרבות תורנית והמרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה (1989) 22-7.(דמוקרטיה, זכויות האדם, יהדות, דת ומדינה).

 ליסק, משה,"קונפליקטים אידיאולוגיים וחברתיים בישראל",
בתוך: סטמפלר, ש. [עורך]: אנשים ומדינה: החברה הישראלית,
תל-אביב: משרד הבטחון (1989) 71-62. (אידיאולוגיות, ישראל [שנות ה- 50], יחסים בינעדתיים, מיזוג חברתי, ציונות, סכסוכים חברתיים, דת ומדינה).

 ברינקר, מנחם,
"על גבולות 'מלחמת התרבות' בישראל",
בתוך: סטמפלר, ש. [עורך]:אנשים ומדינה: החברה הישראלית, תל-אביב: משרד הבטחון, 1989, 285-276.(יחסי דתיים-חילוניים, זרמים ביהדות, הבדלי תרבות, דתיים, דת ומדינה, זהות יהודית, חילוניים).

 בן רפאל, אליעזר, בקיעים דתיים,עדתיים ולאומיים בחברה הישראלית – השתקפות בעתונות הישראלית,
תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, מכון גולדה מאירלחקרי עבודה וחברה (1989) 46 עמ'. [נייר דיון מס' 46].(מחקר אורך, סכסוכים חברתיים, יחסי דתיים-חילוניים,יחסי ערבים-יהודים, עיתונות, ניתוח תוכן, יחסים בינעדתיים).

 אלעזר, דניאל,יסודות המסורת המדינית היהודית,
רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה (1989) 29 עמ',והמסורת המדינית היהודית, דף עבודה מס' 2] (דת ומדינה, יהדות).

 

 

 

 

 

 

 

חקיקה דתית

 שיפמן, פנחס, "חוקי האישות – הנישואין והגירושין במדינת ישראל",
מחניים 13, (1996): 315-294. (ארץ-ישראל-משפט, גירושין, דתי ומדינה, הלכה, חקיקה דתית, יהדות ודמוקרטיה, ישראל-חברה, מצוות (יהדות), נישואין).

 שוחטמן, אליאב, "חקיקה דתית בחברה חילונית", מחניים, 13 (1996): 293-270. (דת ומדינה, הלכה, חילוניות, חקיקה דתית, יהדות ודמוקרטיה, ישראל – חברה, מצוות (יהדות))

 שוחטמן, אליאב,
"מדינה יהודית וריבונות יהודית – כיצד מבטיחים זאת?", נתיב, 4 (51) (1996): 26-24.(ישראל, החלת החוק הישראלי בשטחים המוחזקים, דמוקרטיה, חוק יסוד: החקיקה (הצעת חוק), דת ומדינה, זהות יהודית, מדינה יהודית, ריבונות).

 שוחטמן, אליאב, "מה באמת אומר החוק?",
עמודים, 597 (1996): 203-201. (יהדות ודמוקרטיה, דת ומדינה).

 לאו, בני, "וילכו שניהם יחדיו",
עמודים, 600 (1996): 297-293. (רוזן-צבי, אריאל, ישראל-חברה, יהדות ודמוקרטיה, דת ומדינה, הלכה, ישראל-משפט, הסכמה מדעת (משפט רפואי), חופש הפרט, קבורה).

 שיפמן, פנחס, מי מפחד מנישואין אזרחיים?
ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.199, 99 עמ' [מס' 62]. נישואין אזרחיים, חוקים, פסיקה, גירושין, דת ומדינה, בתי-דין רבניים, בית-דין גבוה לצדק).

 טאוב, דוד "רישום תלמידים לא דתיים לחינוך הממלכתי-דתי: החקיקה וההלכה".
בשדה חמ"ד, ל"ה (ה-ו) (1992): 24-11. (חינוך ממלכתי-דתי, חוק חינוך ממלכתי תשי"ג, חילוניים ודתיים).

 צדוק, חיים י. "יש דברים שהמחוקק החילוני אינו צריך להתערב בהם ולהשאירם להחלטתו של כל פרט בישראל" האקדמאי (אוגוסט 1991), 23-21. (בתי-דין רבניים, גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל, דיני אישות, דת ומדינה, חילוניים ודתיים, נישואין).

 "המוצע והרצוי בחקיקה הדתית" האוניברסיטה: כתב-העת של אוניברסיטת תל-אביב(מארס 1989): 15-14.(חקיקה דתית).

 מיטווך, מיכאל,
"מיהו יהודי – כדוגמא של חקיקה דתית", עמודים, 516 (1988): 109-107.
(דת ומדינה, מיהו יהודי).

 וינמן, צבי; שאקי, אבנר חי,
"חקיקה דתית – בעד ונגד",תחומין, ז' (1986): 525-520. (דת ומדינה, חקיקה).

 שרמן, אברהם,
"חובת החקיקה הדתית ויישומה על פי ההלכה", תחומין, ה' (1984): 376-366. (חקיקה דתית).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יחסי חילוניים-דתיים

 רוזנברג, מיכל "מי מפחד מלימודי יהדות?"
הד החינוך, (פברואר 1997), 17-16, (יהדות-הוראה, חילוניים ודתיים).

 ירחי, רפאל "גורמי מחלוקת חברתית בחינוך האדם הדתי: היבטים פסיכולוגיים ופילוסופיים"
מים מדליו,  (1996), 105-85. (חינוך דתי, יהדות וחברה, מחלוקת, קנאות, חילוניים ודתיים).

 הדני, יעקב "אחדות למרות מחלוקת: למהות
הנושא ולהגדרתו" מים מדליו, (1996), 56-53.
(אחדות ישראל, חילוניים ודתיים).

 ספראי, זאב
"היש מקום לגטו כלכלי"?
עמודים, 597 (1996): 205-204 (חילוניים ודתיים)

 אליאור, רחל "צוהר תעשה לתיבה' גשר בין קוראים חילוניים לספריה היהודית"
יהדות חופשית, 10 (1996): 9-6 (היסטוריה יהודית, זהות יהודית, חילוניים ודתיים, יהדות, יהדות וחברה, שפה עברית).

 וקסלר, מרסלו
"מבחן בר-אילן: תרבות וערכים"
מצד שני, 6-5 (1996): 23-22.(חרדים, עדתיות ותרבות בישראל, חילוניים ודתיים).

 גוטמן, עמנואל
"השסע הדתי"
בתוך: ליסק, מ. קני-פז, ב. [עורכים]: ישראל לקראת שנת האלפיים: חברה, פוליטיקה ותרבות, ירושלים: מאגנס, 1996, 73-61. (יחסי דתיים-חילוניים, הקצנה דתית, דתיים, דת ומדינה,מפלגות פוליטיות, חילוניים).

 גולן-נחמני, סיגלית,
כלל ופרט, סטריאוטיפים
קבוצתיים וסטריאוטיפים פרטיים של דתיים ושל חילוניים בישראל, רמת גן: אניברסיטת בר-אילן.1996, 85 עמ' (סטריאוטיפים, דתיים, מבוגרים, חילוניים,יחסי דתיים-חילוניים, תפיסה חברתית).

 טרופר, דניאל,
"זהירות, ימות המשיח",
מימד,
3 (1996): 9-8.(ישראל-חברה, חילונים ודתיים, שלום).

 ספורטה-ערד, נעמי,
שינוי עמדות בעקבות מפגשים
בין דתיים לחילוניים והמשפעת החרדה התכונתית בתהליך השינוי,
רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן,
1994, 110 עמ'(שינוי עמדות, עמדות תלמידים, חרדה, חינוך ממלכתי,יחסי דתיים-חילוניים, בתי ספר תיכוניים, מתבגרים,חינוך ממלכתי-דתי).

 נבון, יצחק,
"דתיים וחילוניים אלה שתי חברות
החיות זו ליד זו ולא זו עם זו",
האדקמאי (יולי 1993), 7-5.(חילוניים ודתיים, ישראל-תרבות, תרבות יהודית).

 דור-שב, זכריה, מסלובטי, נאווה, "הבדלים בערכים כעקרונות מנחים בחיים בין תלמידיבתי ספר מקיפים, דתיים וכלליים".
בשדה חמ"ד, ל"ו (ג'-ד') (1993), 56-51.(בתי ספר מקיפים, חילוניים ודתיים, חינוך ממלכתי,חינוך ממלכתי-דתי, עמדות, ערכים).

 לוי, שלומית, לוינסון, חנה, כ"ץ, אליהוא,
אמונות
שמירת מצוות ויחסים חברתיים בקרב היהודים בישראל,
ירושלים: מכון גטמן למחקר חברתי שימושי, 1993, 134 23, 26 עמ' [שלוש חוברות] (דתיות, מבוגרים, ערכים, יחסים חברתיים,חילוניים, דתיים, דת ומדינה, זהות יהודית,דעת קהל, עמדות כלפי דת, זרמים ביהדות, חרדים, יחסי דתיים-חילוניים, מיזוג חברתי).

 הכהן, מנחם,
"סכנת הקיטוב בין דתיים וחילוניים במדינת ישראל",
מחניים, 5(1993): 255-248.

 תהלה, עמנואל, יגן, נסים,
"רוצים לתלות
חרדים על פנסי חשמל (קטעים מתוךקלטות)"
פוליטיקה, 43-42 (1992): 57-54.
(חילוניים ודתיים).

 בן-חור, שלמה,
הקונפליקט הדתי-חילוני
בישראל: הקשר בין ייחוסים סיבתיים לבין הנכונות לוויתורים,
רמת-גן:
אוניברסיטת בר-אילן, 1992, 80 עמ'.(סכסוכים חברתיים, תהליכי ייחוס, חילוניים,יחסי דתיים-חילוניים, דתיים, אידיאולוגיות).

 גפני, מרדכי,
"האם יש סיכוי לסימביוזה
דתית-חילונית?",
נתיב, 19 (1991): 28-22.
(יחסי דתיים-חילוניים, מודלים, סובלנות).

 שלזינגר, אביבה,
תיוג חברתי ושינוי עמדות 
במפגש בין תלמידים דתיים לתלמידים לא דתיים,
רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן,
1991, 73 עמ'.(תיוג, דתיים, חינוך ממלכתי-דתי, שינוי עמדות,עמדות תלמידים, חילוניים, יחסי דתיים-חילוניים).

 הוכשטט, בן-ציון,
"לא תשנא את אחיך בלבבך",
תחילה, 4 (1991): 24-17.(חילוניים ודתיים).

 בן-גל, אלי,
"חילונים-דתיים: מלחמת דת?",
תחילה 4 (1991): 59-58.(חילוניים ודתיים).

 פרומן, מנחם,
"אל חרות גבוהה יותר",
נקודה, 151 (1991): 23-22.(חילוניים ודתיים, פרץ יצחק (רב), קיבוץ).

 סימון, אוריאל,
על החילוניים להיות
יותר יהודיים ועל הדתיים יותר דמורטיים",
יהדות הומניסטית חילונית, 3 (1990): 63-60.(חילוניים ודתיים).

 קדם, פרי,
"יחסי דתיים וחילוניים
באוניברסיטה"
בתוך: בר לב, מ. [עורך]
דתיים וחילוניים בחברה הישראלית,רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן,1990, 22-14 (יחסי דתיים-חילוניים, סטודנטים, התבדלות,שינוי עמדות).

 בר לב, מרדכי [עורך] דתיים וחילוניים בחברה הישראלית,
רמת גן: אוניברסיטת
בר-אילן, 1990, 42 עמ'.(יחסי דתיים-חילוניים, חרדי, קבצי מאמרים, דתיים, חילוניים).

 בר לב, מרדכי,
"נוער דתי ונוער חילוני בעיני זולתם",
עמודים, ל"ז (1989).
347-344. הופיע גם בתוך: בר לב, מ.[עורך]: דתיים וחילוניים בחברה הישראלית, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1990, 42-35.(יחסי דתיים-חילוניים, עמדות, חינוך ממלכתי-דתי,מתבגרים, תפיסה חברתית).

 תבורי, אפרים,
"דגמי חיים בשכונה מעורבת"
בתוך: ליבמן, י. [עורך] לחיות ביחד: יחסי דתיים-חילוניים בחברה הישראלית,ירושלים: כתר, 1990, 115-103(יחסי דתיים-חילוניים, תל-אביב, שכונות מגורים,סובלנות).

 תבורי, אפרים,
התפיסה הסטריאוטיפית
של דתיים וחילוניים,
רמת גן: אוניברסיטת
בר-אילן, 1990, [דו"ח ביניים].(סטריאוטיפים, חילוניים, עמדות תלמידים, דת ומדינה,דתיים, חינוך ממלכתי-דתי, מתבגרים, יחסי דתיים-חילוניים).

 גוטקינד-גולן, נעמי,
"פרשת קולנוע 'היכל"
כסימפטום ליחסי דתיים-חילוניים בישראל של שנות ה-80" בתוך: ליברמן, י.[עורך]: לחיות ביחד: יחסי דתיים-חילוניים בחברה הישראלית, ירושלים: כתר, 1990, 87-70.(יחסי דתיים-חילוניים, פתח-תקוה, תרבות, עיתונות,סכסוכים חברתיים, ישראל [שנות ה-80]).

 ליבמן, ישעיהו צ'רלס [עורך].
לחיות ביחד:
יחסי דתיים-חילוניים בחברה הישראלית,
ירושלים: כתר, 1990, 202 עמ'.(יחסי דתיים-חילוניים, דתיים, סכסוכים חברתיים, עיתונות, חרדים, חילוניים, נישואין).

 עמיטל, יהודה,
"מעמדו של היהודי החילוני
בימינו",
שנה בשנה (1989), 349-337.
(חילוניים ודתיים).

 קול, שמואל,
"המחיר של קירוב לבבות",
שנה בשנה (1989), 301-298.(חילוניים ודתיים).

 בר-ניר, דב,
"חינוך שורשי לוחם",
החינוך המשותף, מ"ד (133) (1989): 63-58.(חילוניים ודתיים).

 שפניר, זאב,
"היחס אל ציבור שאיננו מקבל
את עול התורה וסכנת הקיצוניות",
תורת חיים,
125 (1989), 8-6.(חילונים ודתיים).

 אורבך, אפרים אלימלך, "אני מצפה שתשובו בתשובה (שיחה עם פרופ' א. אורבך)",
סביבות, 23 01989): 31-25. (חילוניים ודתיים, יהדות).

 פורסטנברג, ישעיהו,
"החיים כסרט",
עמדה: לציונות דתית ואקטואלית, 26 (1989): 11-10). (קולנוע, חילונים ודתיים).

 בר לב, מרדכי,
"נוער דתי ונוער חילוני
בעיני זולתם",
עמודים, 523 (1989): 347-344.
(נוער, חילוניים ודתיים).

 שבייד, אליעזר,
"היחסים בין דתיים לבין חילוניים במדינת ישראל",
בתוך: סטמפלר, שמואל [עורך]: אנשים ומדינה:החברה הישראלית, תל-אביב: משרד הבטחון, 1989, 293-286. (יחסי דתיים-חילוניים, דתיים, חילוניים).

 שבייד, אליעזר,
"יחד או כל אחד לחוד?
על היחס בין דתיים לחילוניים במדינת ישראל",
גשר, 117 (1988): 25-15.
(יחסי דתיים-חילוניים, חילוניים, דתיים).

 רפל, יואל,
"יחסי דתיים-חילוניים בשנה
הראשונה למדינה",
עידן, 10 (1989), 142-127.
(יחסי דתיים-חילוניים, צבא, קבוצות לחץ, ישראל [שנות ה- 50], דת ומדינה).

 בן ארי, רחל, אמיר, יהודה,
"עימותים
בין קבוצתיים בישראל: הערכת מצבונתיבי שינוי",
פסיכולוגיה, א'
(1988), 54-49.(סכסוכים חברתיים, יחסים בינעדתיים,תוכניות התערבות, יחסי ערבים-יהודים,יחסי דתיים-חילוניים, שינוי עמדות).

 כהן, אשר,
בדלנות ופתיחות: התייחסותן של
העיתונות והמנהיגות הציונית-דתית לחילוניים ולחילוניות בתקופת המדינה: 1948 – 1986.
רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1987, 159 עמ'(עיתונות, ציונות, יחסי דתיים-חילוניים,מפלגות פוליטיות).

 שטרוך, נעמי,
מודל להסברת אנטגוניזם
בינקבוצתי: ניתוח ההתייחסות של חילוניים,מסורתיים ודתיים כלפי חרדים,
ירושלים:
האוניברסיטה העברית, 1987, 121, עמ'.(סכסוכים חברתיים, עוינות, חרדים, הזדהות,מודלים, דתיים, יחסי דתיים-חילוניים,יחסים בין קבוצות, ירושלים, ערכים, חילוניים, מחקר השוואתי).

 ברנע, מרים, אמיר,
יהודה "עמדות הדדיות של
דתיים וחילוניים ושינויין בעקבות מפגש ביניהם",
מגמות, כ"ז (3) (מאי 1982), 314-310.(יחסי דתיים-חילוניים, סטודנטים, דעות קדומות,חילוניים, עמדות, שינוי עמדות, דתיים).

 ברנע, מרים,
השפעת המפגש בין חילוניים
לדתיים על שינוי עמדות הדדי,
רמת גן:
אוניברסיטת בר-אילן, 1977, 74 עמ'.(יחסי דתיים-חילוניים, סטודנטים, דתיים, חילוניים, שינוי עמדות).

 

 

 

 

 

 

 

יחסי דתיים חילוניים – היבטים הלכתיים

 רכלבסקי, ספי,
חמורו של משיח,
ידיעות אחרונות, תל-אביב, 1998.

 שגיא-שויצר, אבי,
"הציונות הדתית בעידן הפוסט"
נקודה, 198 (1996): 68-66(הלכה, חילוניות, חילוניים ודתיים, יהדות ודמוקרטיה,ישראל, ישראל –חברה, מודרניזם, פוסט-ציונות, ציונות דתית).

 נעם, ורד,
"שני העולמות יתקנו זה את זה"
נקודה, 198 (1996): 71-69.(הלכה, חילוניות, חילוניים ודתיים, יהדות, יהדות ומודרניזם, ישראל-חברה, ציונות דתית).

 אוסטרובסקי, מיקי,
"החרדים תומכים בכל
זכות יסוד אם אינה מתנגשת עם ההלכה".
משפט מפתח, 1 (1995): 13-11.(הפרדת רשויות, בית הדין הגבוה לצדק, בתי משפט –סמכות שיפוט, ביקורת שיפוטית, חסינות פרלמנטרית,כנסת, דת ומדינה, חוקי יסוד, ברק, אהרן, אקטיביזם שיפוטי).

 כהן, חיים ה.,
"הלכות מסוכנת".
יהדות חופשית, 7 (1995):14-9. (דת ומדינה, פסיקה (הלכה))

 שביב, יהודה,
"סמכויות השלטון וחובת הציות – גבולות ומגבלות",
תחומין, ט"ו (1994): 131-118.(דיני צבא ומלחמה (יהדות), משמעת ומורל בצבא,דת ומדינה).

 ורהפטיג, איתר,
"מלך מול חכמים",
תחומין, ט"ו (1994): 160-143.(דת ומדינה, מלוכה).

 זולדן, יהודה,  
"חסינות משפטית לנבחרי ציבור".
תחומין, ט"ו (1994): 142-132.(דת ומדינה. חסינות, מלוכה, כנסת).

 בלומנטל, אלחנן,
"התמודדות ההלכה עם חירות הפרט",
ניב ירושלים, 22-21 (1994): 10-6.(דת ומדינה, זכויות הפרט).

 גפני, מרדכי,
"היחס לחילונים בהלכה",
מחניים 5 (1993): 201-186. (חילוניים ודתיים, הלכה).

 נריה, נחום,
"עדות של מי שאינו מקיים תורה ומצוות",
תחומין, י"ג (1992): 421-417. (עדות (משפט), הלכה, חילוניים ודתיים).

 שרמן, אברהם,
"הוראת תורה לאחים שאינם שומרי תודה ומצוות".
תחומין, י"ג (1992): 280-274. (חילוניים ודתיים, יהדות-הוראה, הלכה, תלמוד תורה).

 שרמן אברהם,
"מעמד עולים המנותקים
מהתורה והמצוות – לאור ההלכה",
תורה שבעל-פה, ל"ב (1991): ס"א-ע"ו.(עליה וקליטה, הלכה, חילוניים ודתיים).

 ולדנברג, אליעזר יהודה,
"שותפות קואופרטיבית עם מחללי שבת",
תחומין, י"ב (1991): 426-414. (חילוניים ודתיים, שבת, הלכה, שותפות).

 רוזן, ישראל,
"שותפות עסקית עם מחללי שבת",
תחומין, י"ב (1991): 426-414. (חילוניים ודתיים, שבת, הלכה, שותפות).

 רוזן-צבי, אריאל,
"ההלכה והמציאות החילונית",
בתוך: גביזון, ר. [עורכת]: חירות המצפון והדת: אסופת מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח, תל-אביב, ספריית פועלים 1990, 206-153. (דת ומדינה, יחסי דתיים-חילוניים, יהדות, חילוניים, דתיים).

 רבינוביץ', נחום אליעזר,
"כל ישראל ערבים זה בזה",
תחומין, י"א (1990): 72-41. (הלכה, מוסר היהדות, חילוניים ודתיים).

 זיכל, מאיר, "מחלל שבת בפרהסיא",
שמעתין, [כ"ז] (100) (1990): 242-227. (הלכה, שבת, חילוניים ודתיים).

 אחיטוב, יוסף,
"הרהורים בדבר עתיד היחסים כלפי החילוניים",
עמודים, 517 (1989): 166-158.(חילוניים ודתיים, הלכה).

 שוחטמן, אליאס,
"שיעורי תורה במוסד חילוני"
(תשובת מרן הראי"ה קוק)" תחומין, י' (1989): 257-245. (הלכה, חילוניים ודתיים, יהדות – הוראה, קוק אברהם יצחק, תלמוד תורה).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החברה החרדית והעולם המודרני – יחסי גומלין

 ש. חסון, ע. גונן,
המתח התרבותי בין יהודים בירושלים,
מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,ירושלים, יולי 1997, [עמ' 56-7].

 י. שלהבת
מינהל וממשל בעיר חרדית,
מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,ירושלים, ספטמבר 1997 [עמ' 84-7].

 חסון, שלמה,
"ירושלים בין חרדים לחילוניים",
תכנון סביבתי, 55-54 (1996): 54-25.(ירושלים (ישוב עירוני) – אוכלוסיה חילוניים ודתיים, תכנון ערים, תכנון קהילתי).

 אלבוים, דב (דובי).
"חבורת הזבל וזוללי הסמים:העיתונות החרדית של העולם החילוני",העין השביעית, 4 (1996): 21-18. (עיתונות דתית וחרדית, חילוניים ודתיים, תיוג חברתי).

 חסון, שלמה,
המאבק על צביונה התרבותי של ירושלים,
ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,1996, 40 עמ'.(ירושלים, יחסי דתיים-חילוניים, פלורליזם תרבותי,חילוניים, מערך מרחבי, דמוגרפיה, סכסוכים חברתיים,חרדים, שכונות מגורים).

 דקל, חיה,
חינוך בנות – בין מסורתיות ומודרנה,
ירושלים: האוניברסיטה העברית,בית הספר לחינוך (1996), 123 עמ' (עבודת מ"א).(בנות, חרדים, חינוך עצמאי (חרדי), ציונות, מודרניזציה,תולדות החינוך, דתיים, חינוך ממלכתי-דתי,זהות יהודית, מנהגים, אידיאולוגיה בית-ספרית).

 דאור, אראלה,
"מחזיקי האמת האבסולוטית:
הפונדמנטליזם והמדינה היהודית",
נגה, 29 (1995): 21-18. (פונדמנטליזם, חילוניים ודתיים).

 פרידמן, מנחם,
"האשה החרדית",
בתוך: עצמון, י.[עורכת]: אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל,1995, 290-273.(נשים, שינוי חברתי, תולדות החינוך, חרדים, חינוך עצמאי [חרדי], הזדמנויות בחינוך).

 גורן, יעקב,
"ציונות ותיאולוגיה",
מפנה, 6 (1994): 26-21.(ציונות, יהדות, ערכים, דת חרדים).

 מלחי, אסתר,
"ספרות הילדים החרדית כתופעה תרבותית ישראלית",
בתוך: הראל, ש. [עורך]: באמת? מאסף לעיון הוראה ומחקר בספרות ילדים,
בית ברל: מכללת בית ברל, מרכז ימימה לספרות ילדים, 1993, 48-27. ספרות ילדים, ניתוח תוכן, חרדים, חיברות).

 כהן, יחזקאל,
גיוס כהלכה: על שחרור של תלמידי ישיבות מצה"ל,
ירושלים: נאמני תורה ועבודה, 1993, 298 עמ'. (חינוך עצמאי [חרדי], שירות צבאי, חרדים, סרבנות מטעמי מצפון, ישיבות, דת ומדינה, ציונות).

 שלהב, יוסף,
"השפעה דתית על מרחב תרבותי: החרדיות בירושלים",
בתוך: כ"ה שנים לאיחוד העיר: פרקים בגיאוגרפיה עירונית של ירושלים,
ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1992, 126-102. (חרדים, יחסי חרדים-חילוניים, סוציולוגיה עירונית, מערך מרחבי, התבדלות, ירושלים, שכונות מגורים).

 שלהב, יוסף,
עיירה בכרך,
ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1991, 143 עמ'.(חרדים, יחסי דתיים-חילוניים, התבדלות, שכונות מגורים).

 דן, יוסף, "קרע כפול, ניכור מואץ",פוליטיקה, 45 (1992): 13-12.(חילוניים ודתיים, חרדים).

 כהנא, קלמן,
"עמדתנו כלפי אחים תועים",
המעין, ל"ב (ג') (1992): 10-3. חילוניים ודתיים).

 אלאור, תמר,
"'תנוקות שנשבו':
תפיסת החילוניות בקהילה החרדית", מגמות, ל"ד (1991): 121-104. (חילוניים ודתיים, חרדים).

 הורוביץ, שי
"מאה שערים מול המאה העשרים",
שדמות, קי"ח-קי"ט (1991): 64-59.(חרדים, חינוך עצמאי [חרדי]).

 פרידמן, מנחם,
החברה החרדית – מקורות, מגמות ותהליכים,ירושלים:
מכון ירושלים לחקר ישראל, 1991, 21
עמ' [מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל מס 41].(חרדים, אגודת ישראל [מפלגה], זרמים ביהדות, הקצנה דתית, ישראל [שנות ה- 50], מפלגות פוליטיות).

 קרמר, ג'רלד,
"סם החיים וסם המוות:התגובה החרדית לבעיות חברתיות",
בתוך: בר-לב מ.[עורך]: דתיים וחילוניים בחברה הישראלית, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן,המכון הסוציולוגי לחקר קהילות (1990), 34-26. (חרדים, עמדות חברתיות, יחסי דתיים-חילוניים, תפיסה חברתית, שימוש בסמים).

 לוי, אמנון,
"חרדים אנגלוסאקסים בישראל: היוכלו לשמש גשר בין חרדים לבין חילוניים?"
בתוך: ליבמן, י. [עורך] לחיות ביחד: יחסי דתיים-חילוניים בחברה הישראלית, ירושלים: כתר, 1990, 29-15. (חרדים, ארצות-הברית [ארץ מוצא], יחסי דתיים-חילוניים, עולים).

 היילמן, שמואל,
"היהודים הדתיים והעיתונות הישראלית בעקבות הבחירות של שנת 1988".
בתוך: ליברמן, י. [עורך] לחיות ביחד: יחסי דתיים-חילוניים בחברה הישראלית, ירושלים: כתר, 1990, 69-54. (עיתונות, יחסי דתיים-חילוניים, דתיים, חרדים).

 לוי, אמנון,
"העיתונות החרדית והחברה החילונית בישראל",
בתוך: ליברמן, י. [עורך] לחיות ביחד: יחסי דתיים-חילוניים בחברה הישראלית. ירושלים: כתר, 1990, 53-50 עיתונות, יחסי דתיים-חילוניים, דתיים, חרדים).

 קורדה, נחום,
"מגדלי שפנים ואוכלי חזירים (הדים)",
שדמות, קט"ו (1990): 100-96.(חילוניים ודתיים, משיחיות, קיבוץ, שך אלעזר מנחם).

 באר, חיים,
"הצצה מעבר לערפילי המילים המתוקות",
פוליטיקה, 24 (1989): 20-18. (חילוניים ודתיים, חרדים).

 פונקנשטיין, עמוס,
"על מה המלחמה האמיתית?",
פוליטיקה, 24 (1989): 16-14, (חילוניים ודתיים, חרדים).

 שטרוך, נעמי, שוורץ, שלום,
"תפיסת קונפליקט עם חרדים, תפיסת ערכיהם הבסיסיים ואנטגוניזם של לא-חרדים כלפי חרדים",מגמות, ל"ב [1] (1989): 26-5. (חרדים, יחסי דתיים-חילוניים, תפיסה חברתית).

 שפירא, בועז,
חרדים וחילוניים: מאזן ביניים, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג למדעי המדינה, 1989, 47 עמ'. חרדים, יחסי דתיים-חילוניים, חילוניים, פוליטיקה).

 הופרט, אורי
בחזרה אל הגטו: ממדינת היהודים למדינת הלכה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1993, 209 עמ'. (דתיים, חוקים, דמוקרטיה, הקצנה דתית, דת ומדינה, יהדות).

 שבייד, אליעזר,
"'החרדיות' כתוצר של התרבות המודרנית", נתיב, 3 (1988): 32-27. (חברה פוסט-תעשייתית, התבדלות, חרדים).

 שנל, יצחק,
"ההתבדלות המרחבית של ה'חרדים' בישראל: היבט פנומנוגראפי", בארי, 1 (1988): 171-151. (חרדים, מערך מרחבי, התבדלות).

 פרבר, אברהם,
דפוסי פגיעה של חרדים בתושבים
לא-חרדים בצפון מערב ירושלים כחלק מהמאבק  על שליטה באזור זה, ירושלים: האוניברסיטה העברית, המכון לקרימינולוגיה, 198 286, עמ' ונספחים [3 כר'].
(חרדים, אוכלוסייה בסיכון, יחסי דתיים-חילוניים,ירושלים, סכסוכים חברתיים, שכונות מגורים).

  שלהב, יוסף,
"העימות בין דתיים לחילוניים –
פרק בגיאוגרפיה פוליטית", אופקים בגיאוגרפיה, 10-9 (1984): 156-143.
(ירושלים, חילוניים, שכונות מגורים,יחסי דתיים-חילוניים, דתיים).

               רחוב דוד המלך 10 ירושלים 94101 טלפון: 02-6228040
פקס: 02-6233489, דוא"ל amiad@gesher.co.il
  Developed by
Entry Interactive